Inschrijven

Inschrijfformulieren

De inschrijving voor de trainingslopen en voor het kortingspakket (TCS Amsterdam Marathon of NK Marathon in combinatie met de Trainingslopen) in 2017 is geopend!

Zomer 2017 Trainingslopen in Amsterdam

Wat zijn de kosten en mogelijkheden?

Bij voorinschrijving kun je kiezen uit verschillende pakketten. Je kunt je inschrijven voor deelname aan één loop maar je kunt ook een combinatie van lopen kiezen.

  • Inschrijving per loop vooraf = € 8,00
  • Inschrijving voor een combinatie van 2 lopen vooraf = €14,50
  • Inschrijving voor een combinatie van 3 lopen vooraf = €20,00
  • Inschrijving voor een combinatie van 4 lopen vooraf = €24,00

Ook in 2017 mogen we voor de trainingslopen in Amsterdam weer een pakket aan bieden waarbij een startbewijs voor de TCS Amsterdam Marathon is inbegrepen. Je kunt je via onze site rechtstreeks aanmelden voor deelname aan de TCS Amsterdam Marathon of voor deelname aan het NK Marathon wanneer je je voor tenminste één trainingsloop inschrijft. Het pakket dat wij aanbieden bestaat uit:

  • Het recht op deelname aan alle trainingslopen die door de Stichting Trainingslopen worden georganiseerd.
  • Een herinnering van de Stichting Trainingslopen
  • Startbewijs voor de TCS Amsterdam Marathon of het NK Marathon, inclusief het T-shirt van de TCS Amsterdam Marathon 2017

De prijs voor dit pakket bedraagt €77,50.

Voor elk pakket dat we aanbieden is een apart inschrijfformulier beschikbaar. Op de inschrijfformulieren zullen wij je ook vragen aan te geven wat de eindtijd is die je straks op de marathon wil lopen. Daar vragen we naar om in te kunnen schatten hoe groot de groepen worden. We zullen je er niet op de seconde aan houden. Trainingslopen zijn vooral plezierige lopen op weg naar een mooie marathon…!

Na-inschrijving

We willen graag dat onze deelnemers gebruik maken van de voorinschrijving. De voorinschrijving houden we lang open en we zijn heel soepel met annuleringen. Bovendien kost na-inschrijving ons extra werk. Na-inschrijving is alleen mogelijk wanneer we het maximum aantal deelnemers niet hebben bereikt. Wil je toch gebruik maken van na-inschrijving dan bedraagt het inschrijfgeld €10,00 per loop.

Tenslotte
We doen er alles aan om de veiligheid van deelnemers te waarborgen, maar deelname aan de trainingslopen georganiseerd door de Stichting Trainingslopen geschiedt geheel toch op/voor eigen rekening en risico. De Stichting Trainingslopen is niet aansprakelijk voor ongevallen die deelnemers tijdens de trainingslopen overkomen.