Routes

Routes Amsterdam (zomer 2019)

tempo-aanduiding in minuten/km

De lopen beginnen in het Olympisch Stadion (28 juli, 18 augustus en 29 september) of bij cricketvereniging VRA in het Amsterdamse Bos (8 september). De verschillende tempogroepen vertrekken niet op hetzelfde moment, maar kort achter elkaar. Op het grasveld in het Stadion of bij VRA staan bordjes met de tempoaanduidingen. Daar komen ook de tempomakers naar toe die het aangegeven tempo zullen lopen.

de startpilon

De snelste tempogroep vertrekt als eerste om 9:30 uur. Daarna volgen de andere groepen, steeds met een tussenpauze van ongeveer een minuut. Daarmee voorkomen we ook dat er teveel deelnemers op hetzelfde moment bij de drankpost aankomen. Het punt waar de meters beginnen te tellen geven we aan met een grote, rood-witte pylon.

en de sportdrank

Bij de drankpost in het Amsterdamse Bos zetten de pacers hun klokje stil. Je hebt dus alle tijd om wat te drinken en om een stukje banaan te nemen wanneer je dat wilt. Wanneer iedereen klaar is zetten de pacers de klokjes aan en gaat de groep weer verder.

de bananen

Wanneer we bij terugkomst in het Stadion aankomen lopen we soms nog een stukje op de atletiekbaan. Bij de start van elke loop geven we aan hoeveel rondjes we nog op de baan moeten lopen om de afstand “vol” te krijgen. Het zal nooit meer zijn dan 1,5 rondje. Elke deelnemer heeft daarnaast de mogelijkheid om zelf nog een stukje uit te lopen in het Stadion.