Routes

Alle lopen beginnen op het terrein van cricketvereniging VRA in het Amsterdamse Bos. De verschillende tempogroepen vertrekken kort na elkaar. Op het grasveld voor het clubhuis staan bordjes met tempoaanduidingen. Daar komen ook de tempomakers naar toe die het aangegeven tempo zullen lopen.


De snelste tempogroep vertrekt als eerste om 9:30 uur. Daarna volgen de andere groepen, steeds met een tussenpauze van ongeveer een minuut. Daarmee voorkomen we ook dat er teveel deelnemers op hetzelfde moment bij de drankpost aankomen. Het ‘afstandsklokje’ begint te lopen bij het hek waar we het terrein van VRA verlaten.

De routes geven we aan met gele kunststof bordjes waar een zwarte pijl op staat. Je kijkt er wel makkelijk ‘onderdoor’. Wanneer we ze op ooghoogte hangen vallen ze teveel op. Ze blijken inmiddels geliefd bij verzamelaars…..!

Bij de drankpost in het Amsterdamse Bos zetten de pacers hun klokje stil. Je hebt dus alle tijd om wat te drinken en om een stukje banaan te nemen wanneer je dat wilt. Wanneer iedereen klaar is zetten de pacers de klokjes aan en gaat de groep weer verder.

Na terugkomst bij VRA kan iedereen die dat wil in de buurt van VRA nog wat extra meters maken. Maar als het een beetje meezit, zou je misschien ook nog even naar een cricketwedstrijd kunnen kijken…….!


De routes door het Amsterdamse Bos kunnen kort voor een trainingsloop nog gewijzigd worden. Soms moeten we uitwijken in verband met andere evenementen, soms worden we geconfronteerd met werkzaamheden en soms speelt het weer ons parten. We proberen dan de routekaartjes die je op onze site kunt vinden nog op tijd aan te passen. Dat lukt niet altijd op tijd, maar onze pacers zijn wel steeds op de hoogte van de veranderingen!